Všeobecné informácie
Obec Štefanovce
Štefanovce 14, Hendrichovce
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0540/2017/V-PC (PDF)
Obec Široké
, Široké 118
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0547/2017/V-PC (PDF)
Obec Šintava
, Šintava 244
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0798/2017/V-PC (PDF)
Obec Šindliar
Šindliar 144, Lipovce
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0548/2017/V-PC (PDF)
Obec Šimonovce
Šimonovce 146, Šimonovce
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0607/2017/V-PC (PDF)
Obec Hrabovka
Hrabovka 26, Hrabovka
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0978/2017/V-PC (PDF)
Obec Hrabovec
, Hrabovec 104
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0582/2017/V-PC (PDF)
Obec Horný Vadičov
, Horný Vadičov 160
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0791/2017/V-PC (PDF)
Obec Horná Súča
, Horná Súča 233
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0922/2017/V-PC (PDF)
Obec Holčíkovce
Holčíkovce 40, Holčíkovce
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0884/2017/V-PC (PDF)
Obec Závod
Sokolská 243, Závod
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0748/2017/V-PC (PDF)
Obec Vrbovce
, Vrbovce 42
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0539/2017/V-PC (PDF)
Obec Vrbová nad Váhom
Vrbová nad Váhom 91, Vrbová nad Váhom
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0006/2019/V-PC (PDF)
Obec Vozokany
, Vozokany 57
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0743/2017/V-PC (PDF)
Obec Volica
Volica 64, Radvaň nad Laborcom
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0812/2017/V-PC (PDF)
Obec Zlatá Baňa
, Zlatá Baňa 71
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0811/2017/V-PC (PDF)
Obec Súľov - Hradná
Súľov - Hradná 65, Súľov - Hradná
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0716/2017/V-PC (PDF)
Obec Suchá Dolina
Suchá Dolina 68, Sedlice pri Prešove
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0629/2017/V-PC (PDF)
Obec Studienka
Studienka 364 , Studienka na Záhorí
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0639/2017/V-PC (PDF)
Obec Železník
Železník 16, Giraltovce
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0756/2017/V-PC (PDF)