Všeobecné informácie
Obec Čirč
Čirč 208, Čirč
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0516/2017/V-PC (PDF)
Obec Čierne Kľačany
Mlynská 2, Zlaté Moravce
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0962/2017/V-PC (PDF)
Obec Červený Kláštor
Červený Kláštor 65, Červený Kláštor
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0553/2017/V-PC (PDF)
Obec Červenica pri Sabinove
, Červenica pri Sabinove 122
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0825/2017/V-PC (PDF)
Obec Červená Voda
Červená Voda 28, Červená Voda
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0688/2017/V-PC (PDF)
Obec Vitanová
Vitanová 82, Liesek
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0802/2017/V-PC (PDF)
Obec Vígľašská Huta-Kalinka
Vígľašská Huta-Kalinka 73, Slatinské Lazy
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0762/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľký Slivník
Veľký Slivník 82, Terňa
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0761/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľký Slavkov
Kpt. Morávku 117, Veľký Slavkov
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0816/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľký Grob
, Veľký Grob 272
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0874/2017/V-PC (PDF)
Obec Vavrišovo
Vavrišovo 40, Pribylina
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0724/2017/V-PC (PDF)
Obec Varhaňovce
Varhaňovce 56, Šarišské Bohdanovce
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0876/2017/V-PC (PDF)
Obec Uňatín
Uňatín 49, Bzovík
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0541/2017/V-PC (PDF)
Obec Uhorské
, Uhorské 8
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2018/V-PC (PDF)
Obec Údol
Údol 2, Údol
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0005/2019/V-PC (PDF)
Obec Tupá
Tupá 113, Horné Semerovce
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0497/2017/V-PC (PDF)
Obec Trpín
Trpín 31, Litava na Slovensku
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0839/2017/V-PC (PDF)
Obec Telgárt
Telgárt 70 , Telgárt
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0715/2017/V-PC (PDF)
Obec Šumiac
Jegorovova 4114, Šumiac
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0837/2017/V-PC (PDF)
Obec Štiavnické Bane
, Štiavnické Bane 1
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0496/2017/V-PC (PDF)