Všeobecné informácie
Obec Čremošné
Čremošné 4, Turčianske Teplice
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0977/2017/V-PC (PDF)
Obec Vlková
Vlková 107, Vlková
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0017/2018/V-PC (PDF)
Obec Vlača
, Vlača 56
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0492/2017/V-PC (PDF)
Obec Víťaz
, Víťaz 111
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0634/2017/V-PC (PDF)
Obec Vinosady
Pezinská 95, Vinosady
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0836/2017/V-PC (PDF)
Obec Valaská
Námestie 1. mája 8, Valaská
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0684/2017/V-PC (PDF)
Obec Uzovce
, Uzovce 136
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0521/2017/V-PC (PDF)
Obec Lukavica
Lukavica, Lipová 1, Sliač
Dátum: 25.11.2021
Poznámka:
Obec Veľká Hradná
Veľká Hradná 42, Svinná
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0500/2017/V-PC (PDF)
Obec Jablonov
, Jablonov 165
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0770/2017/V-PC (PDF)
Obec Ivanka pri Nitre
Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0772/2017/V-PC (PDF)
Obec Choča
Choča 55, Choča
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0002/2020/V-PC (PDF)
Obec Hrnčiarske Zalužany
Hlavná 90, Hrnčiarske Zalužany
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0918/2017/V-PC (PDF)
Obec Hrnčiarska Ves
Pondelok 87, Hrnčiarska Ves
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0645/2017/V-PC (PDF)
Obec Hrlica
Hrlica 9, Ratkovské Bystré
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0576/2017/V-PC (PDF)
Obec Hrčeľ
Hlavná 200/30, Veľaty
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0855/2017/V-PC (PDF)
Obec Vydrník
Vydrník 55, Spišský Štiavnik
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0957/2017/V-PC (PDF)
Obec Leľa
Leľa 154, Kamenica nad Hronom
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0433/2014/V-PC (PDF)
Obec Čirč
Čirč 208, Čirč
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0516/2017/V-PC (PDF)
Obec Čierne Kľačany
Mlynská 2, Zlaté Moravce
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0962/2017/V-PC (PDF)