Všeobecné informácie
Obec Sasinkovo
Sasinkovo 3, Sasinkovo
Dátum: 19.05.2022
Poznámka:
Obec Kojšov
Kojšov 3 , Kojšov
Dátum: 18.05.2022
Poznámka:
Obec Červený Kláštor
Červený Kláštor 65, Červený Kláštor
Dátum: 25.04.2022
Poznámka:
Obec Lenartov
Lenartov 37, Lenartov
Dátum: 25.04.2022
Poznámka:
Obec Hajnáčka
Hajnáčka 484, Hajnáčka
Dátum: 04.04.2022
Poznámka:
Obec Horný Vadičov
, Horný Vadičov 160
Dátum: 30.03.2022
Poznámka:
Obec Šarišský Štiavnik
č. 65, Šarišský Štiavnik
Dátum: 14.03.2022
Poznámka:
Obec Veľký Folkmar
Veľký Folkmar 334, Veľký Folkmar
Dátum: 11.03.2022
Poznámka:
Obec Čebovce
F. Szedera 320/162, Čebovce
Dátum: 08.03.2022
Poznámka:
Obec Lúčky
, Lúčky 141
Dátum: 03.03.2022
Poznámka:
Obec Nitrianska Streda
Nitrianska Streda 1 , Nitrianska Streda
Dátum: 19.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0792/2017/V-PC (PDF)
Obec Malé Leváre
Malé Leváre 177, Malé Leváre
Dátum: 17.01.2022
Poznámka:
Mesto Nová Baňa
Námestie slobody 1, Nová Baňa
Dátum: 13.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0572/2017/V-PC (PDF) v znení rozhodnutia č. 0113/2021/V-PC (PDF)
Obec Proč
Proč 103, Proč
Dátum: 16.12.2021
Poznámka:
Obec Pečeňady
Pečeňady 93, Veľké Kostoľany
Dátum: 10.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0793/2017/V-PC (PDF)
Obec Župkov
Župkov 12, Horné Hámre
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0937/2017/V-PC (PDF)
Obec Žirany
Žirany 194, Žirany
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0981/2017/V-PC (PDF)
Obec Žikava
Žikava 104, Žikava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0912/2017/V-PC (PDF)
Obec Zlaté
Zlaté 17, Rokytov
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2020/V-PC (PDF)
Obec Zemplínska Teplica
Okružná 340/2, Zemplínska Teplica
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0788/2017/V-PC (PDF)