Všeobecné informácie
Obec Prenčov
, Prenčov 300
Dátum: 22.07.2021
Poznámka:
Obec Hrubý Šúr
, Hrubý Šúr 205
Dátum: 13.07.2021
Poznámka:
Obec Kovarce
, Kovarce č.461
Dátum: 24.06.2021
Poznámka:
Obec Bohunice
Bohunice 103, Bohunice
Dátum: 23.02.2021
Poznámka:
Obec Dúbrava
, Dúbrava 191
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
Obec Dolná Seč
Dolná Seč 22, Dolná Seč
Dátum: 15.12.2020
Poznámka:
Obec Sačurov
Osloboditeľov 385, Sačurov
Dátum: 10.12.2020
Poznámka:
Obec Vyšná Slaná
, Vyšná Slaná 29
Dátum: 24.11.2020
Poznámka:
Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno
Dátum: 30.10.2020
Poznámka:
Obec Rejdová
, Rejdová 47
Dátum: 30.10.2020
Poznámka:
Obec Pitelová
Pitelová 79, Trnavá Hora
Dátum: 20.08.2020
Poznámka:
Obec Bojná
Bojná č. 201, Bojná
Dátum: 17.08.2020
Poznámka:
Obec Hnilec
Huta 77/6, Hnilec
Dátum: 13.08.2020
Poznámka:
Obec Dulov
Dulov 168, Pruské
Dátum: 10.08.2020
Poznámka:
Obec Dolná Trnávka
, Dolná Trnávka 66
Dátum: 06.08.2020
Poznámka:
Obec Blatné
Šarfická 300/37, Blatné
Dátum: 29.06.2020
Poznámka:
Obec Kojšov
Kojšov 3 , Kojšov
Dátum: 29.06.2020
Poznámka:
Obec Litmanová
Litmanová 79, Litmanová
Dátum: 23.06.2020
Poznámka:
Obec Bačkov
Hlavná 201, Bačkov
Dátum: 26.05.2020
Poznámka:
Obec Zlaté
Zlaté 17, Rokytov
Dátum: 30.03.2020
Poznámka: