TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0212/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0078/2021/T (PDF)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0212/2017/T [PDF]
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 29.11.2017
Poznámka: Zmena var. a fixnej zložky ceny
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 28.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0078/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0075/2022/T (PDF)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0402/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0211/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
TOP PELET s.r.o.
Družstevná 501, Krnča
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0098/2020/T (PDF)
TOP PELET s.r.o.
Družstevná 501, Krnča
Dátum: 26.05.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0327/2021/T (PDF)
TOMA, s. r. o.
Gorkého 2019, Topoľčany
Dátum: 18.11.2020
Poznámka:
TOMA, s. r. o.
Gorkého 2019, Topoľčany
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
TOMA, s. r. o.
Gorkého 2019, Topoľčany
Dátum: 19.12.2022
TOMA, s. r. o.
Gorkého 2019, Topoľčany
Dátum: 20.02.2023
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0332/2017/T (PDF)
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0348/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0204/2022/T (PDF)
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0332/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0348/2021/T (PDF)
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 06.03.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0266/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 02.11.2020
Poznámka:
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0231/2017/T
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 04.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0231/2017/T [PDF]