TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.
Štúrova 37, Turzovka
Dátum: 23.10.2017
Poznámka: Zmena variabilnej zložky ceny-zvýšenie ceny paliva
TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.
Štúrova 37, Turzovka
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0143/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2018/T (PDF)
TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.
Štúrova 37, Turzovka
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0003/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0275/2021/T (PDF)
TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.
Štúrova 37, Turzovka
Dátum: 08.12.2022
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0300/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0370/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0122/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0120/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0053/2021/T (PDF)
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0300/2017/T [PDF]
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 02.12.2019
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 19.12.2017
Poznámka: Zmena var. a fixnej zložky ceny
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 28.04.2017
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0300/2017/T
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0370/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0122/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0120/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0053/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0143/2022/T (PDF)
Trnavská ekologická spoločnosť s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0029/2017/T (PDF)
Trnavská ekologická spoločnosť s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 02.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0188/2021/T (PDF)
Trnavská ekologická spoločnosť s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 28.11.2022
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov
Dátum: 05.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0104/2017/T [PDF]
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov
Dátum: 25.11.2019
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov
Dátum: 10.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0028/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0232/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0325/2022/T (PDF)
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov
Dátum: 07.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0104/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0028/2021/T (PDF)
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov
Dátum: 23.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0104/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0028/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0232/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)