V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0254/2017/T
V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 19.03.2019
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0357/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0143/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0196/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2022/T (PDF)
V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 07.03.2018
Poznámka:
V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 01.02.2017
Poznámka:
V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0254/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0357/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0143/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0196/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2021/T (PDF)
V Y P U S T A spol. s r.o.
Rybničná 40, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 19.12.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 739/12, Banská Bystrica
Dátum: 08.01.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0182/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0351/2021/T (PDF)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 739/12, Banská Bystrica
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0129/2018/T (PDF)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 739/12, Banská Bystrica
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0364/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 739/12, Banská Bystrica
Dátum: 30.03.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0308/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 739/12, Banská Bystrica
Dátum: 14.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0129/2018/T (PDF)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0105/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0106/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2021/T (PDF)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 22.10.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0105/2017/T [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0106/2018/T [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0037/2019/T [PDF]
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 09.11.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej žložky
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 15.12.2017
Poznámka: Zmena var. a fixnej zložky ceny
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 10.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0106/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0158/2022/T (PDF)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0362/2023/T (PDF)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 30.03.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0250/2023/T (PDF)
TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o.
Štúrova 37, Turzovka
Dátum: 23.10.2017
Poznámka: Zmena variabilnej zložky ceny-zvýšenie ceny paliva