Veolia Energia Lučenec, a.s.
Ulica partizánska 1/1990, Lučenec
Dátum: 04.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0305/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0099/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0127/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0309/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0054/2022/T (PDF)
Veolia Energia Lučenec, a.s.
Ulica partizánska 1/1990, Lučenec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0082/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0305/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0099/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0127/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0309/2021/T (PDF)
Veolia Energia Lučenec, a.s.
Ulica partizánska 1/1990, Lučenec
Dátum: 12.12.2022
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0166/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0076/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2019/T (PDF)
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0166/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0076/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0087/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 10.01.2023
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 06.12.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 15.12.2017
Poznámka: Zmena var. a fixnej zložky ceny
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 21.12.2016
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0020/2017/T
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0020/2017/T [PDF]
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 31.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0036/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0042/2022/T (PDF)
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0020/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2021/T (PDF)
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 06.12.2022
Veolia Energia Brezno, a.s.
Clementisova 5, Brezno
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0123/2017/T [PDF]
Veolia Energia Brezno, a.s.
Clementisova 5, Brezno
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Veolia Energia Brezno, a.s.
Clementisova 5, Brezno
Dátum: 11.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0304/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0100/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0126/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0055/2022/T (PDF)
Veolia Energia Brezno, a.s.
Clementisova 5, Brezno
Dátum: 13.12.2017
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Veolia Energia Brezno, a.s.
Clementisova 5, Brezno
Dátum: 20.12.2016
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0123/2017/T [PDF]
Veolia Energia Brezno, a.s.
Clementisova 5, Brezno
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0123/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0304/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0100/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0126/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2021/T (PDF)
Veolia Energia Brezno, a.s.
Clementisova 5, Brezno
Dátum: 12.12.2022