Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 14.12.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 15.12.2017
Poznámka: Zmena fixne a variabilnej zložky ceny tepla
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0109/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0138/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0137/2022/T (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 19.12.2022
Veolia Energia Senec, a. s.
Sokolská 6, Senec
Dátum: 06.12.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Veolia Energia Senec, a. s.
Sokolská 6, Senec
Dátum: 13.12.2017
Poznámka: Zmena fixnej zložky ceny z 0,0515 €/kWh na 0,0520 €/kWh
Veolia Energia Senec, a. s.
Sokolská 6, Senec
Dátum: 30.12.2016
Poznámka:
Veolia Energia Senec, a. s.
Sokolská 6, Senec
Dátum: 18.11.2016
Poznámka:
Veolia Energia Senec, a. s.
Sokolská 6, Senec
Dátum: 19.12.2022
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 17.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0168/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0349/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0104/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0112/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0043/2021/T (PDF)
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 27.11.2020
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0168/2017/T
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 06.12.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 14.12.2017
Poznámka: Zmena fixnej a variabilnej zložky ceny
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka:
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 18.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0349/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0104/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0112/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0043/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0131/2022/T (PDF)
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 02.12.2022
Veolia Energia Lučenec, a.s.
Ulica partizánska 1/1990, Lučenec
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0082/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0305/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0099/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0127/2019/T (PDF)
Veolia Energia Lučenec, a.s.
Ulica partizánska 1/1990, Lučenec
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Veolia Energia Lučenec, a.s.
Ulica partizánska 1/1990, Lučenec
Dátum: 13.12.2017
Poznámka: Zmena variabilnej zložky
Veolia Energia Lučenec, a.s.
Ulica partizánska 1/1990, Lučenec
Dátum: 20.12.2016
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0082/2017/T [PDF]