Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 29.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0198/2017/T v znení rozhodnutia č. 0060/2021/T
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 02.12.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0198/2017/T [PDF]
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 10.12.2019
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 18.12.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 19.07.2018
Poznámka: Zmena variabilnej zložky ceny tepla
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 08.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0060/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0123/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0139/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0302/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0344/2022/T (PDF)
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 15.12.2017
Poznámka: Zmena var. a fixnej zložky ceny
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 27.07.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0198/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0123/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0139/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 19.09.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0198/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0123/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0139/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0302/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 28.12.2022
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 18.11.2020
Poznámka:
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 05.12.2019
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0078/2017/T
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 14.12.2017
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0078/2017/T [PDF]
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0078/2017/T [PDF]
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 20.12.2016
Poznámka:
v znení rozhodnutia číslo 0103/2018/T [PDF]
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0319/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0103/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0105/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0054/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2022/T (PDF)
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0078/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0319/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0103/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0105/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0054/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2021/T (PDF)
Veolia Energia Vráble, a.s.
Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble
Dátum: 06.12.2022
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0350/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0109/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0138/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2021/T (PDF)
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0350/2017/T