Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0105/2021/T (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0109/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0116/2021/T (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0102/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0109/2021/T (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.06.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0109/2020/T [PDF]
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0102/2020/T [PDF]
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.10.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0123/2022/T (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.07.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0116/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0124/2022/T (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 26.05.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0109/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0121/2022/T (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 13.05.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0122/2022/T (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 02.06.2022
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 02.06.2022
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 14.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0404/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 20.06.2023
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 20.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0143/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
J. Jonáša 1, Bratislava
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0345/2017/T (PDF)
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
J. Jonáša 1, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0300/2021/T (PDF)
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
J. Jonáša 1, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Dátum: 27.02.2023
VODOTIKA, a.s.
Bosákova 7, Bratislava
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0286/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0372/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0294/2021/T (PDF)
VODOTIKA, a.s.
Bosákova 7, Bratislava
Dátum: 22.10.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny tepla oproti roku 2018
VODOTIKA, a.s.
Bosákova 7, Bratislava
Dátum: 04.05.2017
Poznámka: Rozhodnutie mení r.č. 0286/2017/T