Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 04.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0231/2017/T [PDF]
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 28.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0110/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0063/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0237/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0314/2022/T (PDF)
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0231/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0110/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/T (PDF)
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 16.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0231/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0110/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0063/2022/T (PDF)
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 24.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0231/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0110/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0063/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0237/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Tlmačská energetická, s. r. o.
Kotlárska 64/2, Tlmače
Dátum: 14.12.2022
Tidly Energy, s.r.o.
Dolná 5, Banská Štiavnica
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0125/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0298/2021/T (PDF)
Tidly Energy, s.r.o.
Dolná 5, Banská Štiavnica
Dátum: 12.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0301/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Tidly Energy, s.r.o.
Dolná 5, Banská Štiavnica
Dátum: 26.10.2017
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Tidly Energy, s.r.o.
Dolná 5, Banská Štiavnica
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0125/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2018/T (PDF)
Tidly Energy, s.r.o.
Dolná 5, Banská Štiavnica
Dátum: 11.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0023/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0298/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2022/T (PDF)
Tidly Energy, s.r.o.
Dolná 5, Banská Štiavnica
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0393/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
thermstav s.r.o.
Komenského 1215/4, Dunajská Streda
Dátum: 08.11.2016
Poznámka:
Thermospol, s.r.o.
Námestie mieru 11/6, Pukanec
Dátum: 09.11.2016
Poznámka:
TEZAR, s.r.o.
Thurzova 968/17, Bytča
Dátum: 03.11.2016
Poznámka:
TEZAR, s.r.o.
Thurzova 968/17, Bytča
Dátum: 04.01.2023
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 13.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0007/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2020/T (PDF)
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 02.12.2019
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0007/2017/T .
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 22.03.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0255/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0357/2022/T (PDF)
TERMONOVA, a.s.
SNP 98, Nová Dubnica
Dátum: 28.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0036/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0273/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0262/2022/T (PDF)