Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 15.01.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0347/2017/T [PDF]
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 30.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0134/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0332/2021/T (PDF)
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0347/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0134/2018/T (PDF)
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 25.04.2023
Združenie obcí Bioenergia Bystricko
, Tajov 79
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0178/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2021/T (PDF)
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 26.10.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0178/2017/T [PDF]
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 05.12.2019
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 18.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0051/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0168/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0222/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0328/2022/T (PDF)
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0178/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0168/2022/T (PDF)
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0178/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0168/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0222/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Žarnovická energetická, s. r. o.
Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica
Dátum: 23.11.2022
YVEX, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
YVEX, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 04.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0031/2024/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
YVEX, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 17.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0197/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Výroba tepla, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 14.12.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Výroba tepla, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 09.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0200/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0153/2019/T (PDF)
Výroba tepla, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 25.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0153/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0302/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2022/T (PDF)
Výroba tepla, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 20.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0200/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0153/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0302/2021/T (PDF)
Výroba tepla, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
Dátum: 19.12.2022