Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 18.11.2020
Poznámka: Zmena rohhonutia č. 0003/2017/T
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 30.11.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny tepla.
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 30.11.2017
Poznámka: Zmena variabilnej zložky ceny-nárast ceny ZP
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 04.12.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0280/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0086/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2020/T (PDF)
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 28.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0280/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0086/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0034/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0045/2022/T (PDF)
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0280/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0086/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0034/2021/T (PDF)
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 10.11.2022
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Bernolákova 390/14, Námestovo
Dátum: 20.02.2023
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Školská 19, Piešťany
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0035/2017/T (PDF)
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Školská 19, Piešťany
Dátum: 12.11.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej žložky
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Školská 19, Piešťany
Dátum: 21.11.2017
Poznámka: Zmena var. a fixnej zložky ceny
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Školská 19, Piešťany
Dátum: 02.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0075/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0127/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0073/2022/T (PDF)
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Školská 19, Piešťany
Dátum: 03.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0035/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0075/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0127/2021/T (PDF)
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Školská 19, Piešťany
Dátum: 12.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0368/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
Školská 19, Piešťany
Dátum: 30.03.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0166/2023/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Štúrova 275/87, Svit
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0215/2017/T (PDF)
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Štúrova 275/87, Svit
Dátum: 28.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0198/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0200/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0254/2022/T (PDF)
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Štúrova 275/87, Svit
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0215/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0198/2021/T (PDF)
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Štúrova 275/87, Svit
Dátum: 08.04.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0215/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0198/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0200/2022/T (PDF)