Bytová správa s.r.o.
Dolná 2, Banská Štiavnica
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0192/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0080/2019/T (PDF)
Bytová správa s.r.o.
Dolná 2, Banská Štiavnica
Dátum: 23.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0024/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0080/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0241/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2022/T (PDF)
Bytová správa s.r.o.
Dolná 2, Banská Štiavnica
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0192/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2018/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0080/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0241/2021/T (PDF)
Bytová správa s.r.o.
Dolná 2, Banská Štiavnica
Dátum: 21.06.2023
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0306/2017/T [PDF]
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 22.11.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 05.12.2019
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej zložky ceny
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 21.11.2017
Poznámka: Zmena var. a fixnej zložky ceny
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 21.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0306/2017/T
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 20.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0051/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0144/2022/T (PDF)
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0306/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2021/T (PDF)
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
Za poštou 7, Hlohovec
Dátum: 06.12.2022
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce
Dátum: 07.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2020/T (PDF)
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce
Dátum: 25.10.2018
Poznámka: Zmena variabilnej a fixnej žložky
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce
Dátum: 24.10.2019
Poznámka: v znení rozhodnutí č. 0026/2017/T, 0022/2019/T
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce
Dátum: 19.02.2020
Poznámka: Zmena variabilnej zložky ceny
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce
Dátum: 31.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0022/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0180/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0041/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0256/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0331/2022/T (PDF)
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0180/2021/T (PDF)
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce
Dátum: 20.04.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0180/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0041/2022/T (PDF)
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce
Dátum: 23.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2017/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2019/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2020/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0180/2021/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0041/2022/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0256/2022/T (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)