LAMA energy a. s. - organizačná zložka
Šulekova 2, Bratislava
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0039/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0016/2017/P (PDF)
Dodávka DPI
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Distribúcia
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Pripojenie
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Pripojenie
FORGAS spol. s r.o.
Mlynská 1323, Smižany
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Pripojenie
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Pripojenie
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0087/2017/P (PDF)
Výkup PZ
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Pripojenie
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie