TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 27.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2017/P v znení rozhodnutia č. 0029/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0015/2019/P zo dňa 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0005/2020/P zo dňa 07. 11. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 27.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0030/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0022/2018/P zo dňa 29. 10. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0008/2020/P zo dňa 27. 11. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 23.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0038/2017/P v znení rozhodnutia č. 0035/2019/P br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2021/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 19.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0018/2019/P zo dňa 05. 12. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 19.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0027/2017/P zo dňa 10. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0023/2019/P zo dňa 17. 12. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
KSP, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 16.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0017/2017/P v znení rozhodnutia č. 0009/2018/P v znení rozhodnutia č. 0020/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 16.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0018/2017/P v znení rozhodnutia č. 0002/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
Šulekova 2, Bratislava
Dátum: 15.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0039/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0013/2019/P zo dňa 23. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 15.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0042/2017/P zo dňa 16. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0006/2019/P zo dňa 19. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0035/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0005/2018/P zo dňa 01.12.2017 v znení rozhodnutia č. 0025/2018/P zo dňa 25. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0047/2019/P zo dňa 30. 10. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0041/2017/P zo dňa 16. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0024/2018/P zo dňa 31. 10. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P zo dňa 27. 11. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0096/2017/P v znení rozhodnutia č. 0021/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1, Česká republika
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2020/P zo dňa 01. 06. 2020
Dodávka zraniteľným odberateľom
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0043/2017/P zo dňa 23. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P zo dňa 08. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0004/2019/P zo dňa 19. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0046/2019/P zo dňa 24. 09. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
MFGK Slovakia s. r. o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0102/2017/P zo dňa 16. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0034/2019/P zo dňa 31. 01. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 12.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0052/2017/P zo dňa 30. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0012/2019/P zo dňa 22. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 12.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0009/2017/P zo dňa 21. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0006/2018/P zo dňa 11. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0017/2019/P zo dňa 29. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0001/2020/P zo dňa 9. 10. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 12.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0015/2017/P v znení rozhodnutia č. 0003/2018/P a v znení rozhodnutia č. 0014/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 09.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0036/2017/P v znení rozhodnutia č. 0013/2018/P v znení rozhodnutia č. 0025/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom