GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 08.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0080/2017/P zo dňa 16.12.2016
Distribúcia
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 31.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0085/2017/P zo dňa 20. 12. 2016
Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 31.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0064/2017/P zo dňa 05. 12. 2016
Distribúcia
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 22.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0068/2017/P zo dňa 06. 12. 2016
Distribúcia
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 22.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0076/2017/P zo dňa 12. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0090/2017/P zo dňa 20. 02. 2017
Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 22.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0037/2019/P zo dňa 30. 04. 2019
Distribúcia
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 21.12.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0050/2017/P zo dňa 30. 11. 2016
Distribúcia
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 21.12.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0053/2017/P zo dňa 01. 12. 2016
Distribúcia
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 18.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0046/2017/P
Distribúcia
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 18.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0048/2017/P zo dňa 30. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0093/2017/P zo dňa 20. 02. 2017
Distribúcia
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 18.12.2020
Poznámka: Zmena č. 0051/2017/P zo dňa 30. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0091/2017/P zo dňa 20. 02. 2017
Distribúcia
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 18.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0062/2017/P v znení rozhodnutia č. 0094/2017/P
Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0016/2018/P zo dňa 19.03.2018
Distribúcia
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: Zmena taríf za prístup do DS a distribúciu plynu
Distribúcia
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0059/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 08.12.2020
Poznámka: Distribúcia
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 07.12.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017 a rozhodnutia č. 0005/2019/P zo dňa 19. 11. 2018
Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 04.12.2020
Poznámka: Distribúcia
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Distribúcia
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 27.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0103/2017/P zo dňa 24. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0023/2018/P zo dňa 29. 10. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0007/2020/P zo dňa 27. 11. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom