eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 02.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0021/2017/P v znení rozhodnutia č. 0078/2021/P
Preprava
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 06.04.2021
Poznámka: č. 0021/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2017/P zo dňa 17. 08. 2017
Preprava
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 24.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0018/2018/P zo dňa 26. 6. 2018
Distribúcia
Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 09.02.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0043/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 02.02.2021
Poznámka: Distribúcia
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 26.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0059/2017/P zo dňa 02. 12. 2016
Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 26.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0054/2017/P zo dňa 01. 12. 2016
Distribúcia
KSP, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0047/2017/P zo dňa 29. 11. 2016
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0044/2019/P zo dňa 09. 09. 2019
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0072/2017/P zo dňa 09. 12. 2016
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0045/2019/P zo dňa 09. 09. 2019
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0073/2017/P zo dňa 09. 12. 2016
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0104/2017/P zo dňa 30. 10. 2017
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0071/2017/P zo dňa 22. 12. 2016
Distribúcia
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0075/2017/P zo dňa 12.12.2016
Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Distribúcia
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 08.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0069/2017/P v znení rozhodnutia č. 0010/2020/P
Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 08.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0097/2017/P v znení rozhodnutia č. 0015/2018/P
Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 08.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0081/2017/P zo dňa 16.12.2016
Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 08.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0079/2017/P zo dňa 16.12.2016
Distribúcia