PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Pripojenie
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Pripojenie
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0087/2017/P (PDF)
Výkup PZ
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Pripojenie
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0009/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0018/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom