HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 09.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0022/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0026/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Distribúcia
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0045/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Distribúcia
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0036/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SLOVAK ENERGY s. r. o.
Hôrky 33, Žilina
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Distribúcia
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0052/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0025/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0027/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0054/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0019/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0015/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0028/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0063/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0042/2019/P (PDF)
Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0031/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0103/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0076/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Pripojenie