ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 22.05.2019
Poznámka: Pripojenie
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 14.05.2019
Poznámka: Pripojenie
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 30.04.2019
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 29.04.2019
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 26.02.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0038/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
MFGK Slovakia s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 31.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0102/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 22.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0013/2017/P v znení rozhodnutia č. 0011/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 15.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0105/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 14.01.2019
Poznámka: Distribúcia
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 14.01.2019
Poznámka: Distribúcia
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 10.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0012/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 08.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0033/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 08.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0025/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 07.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0022/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 19.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č 0036/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 18.12.2018
Poznámka: Distribúcia
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 17.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0014/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 17.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0027/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0035/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0064/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0017/2017/P v znení rozhodnutia č. 0009/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom