FORGAS spol. s r.o.
Mlynská 1323, Smižany
Dátum: 09.09.2016
Poznámka: Distribúcia
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 09.09.2016
Poznámka: Distribúcia
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 21.09.2016
Poznámka: Distribúcia
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 21.09.2016
Poznámka: Distribúcia
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 26.09.2016
Poznámka: Distribúcia
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 28.09.2016
Poznámka: Pripojenie
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 20.10.2016
Poznámka: Pripojenie
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 21.10.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0003/2020/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0003/2020/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
GasTrading, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 21.10.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 21.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0006/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 21.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0016/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0044/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0029/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0045/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0034/2022/P (PDF)
Dodávka DPI
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0011/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0071/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0022/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0003/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0066/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 25.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0009/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0067/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 25.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0002/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 26.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0009/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 31.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0089/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0044/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0072/2022/P (PDF)
Distribúcia