ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 14.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0062/2022/P (PDF)
Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 09.11.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0032/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0084/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0004/2021/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0004/2021/P-ZR
Distribúcia
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 24.10.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0023/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0093/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MFGK Slovakia s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 16.10.2017
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 24.08.2017
Poznámka: Pripojenie
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 17.08.2017
Poznámka: Preprava
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 03.07.2017
Poznámka: Pripojenie
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 30.05.2017
Poznámka: Pripojenie
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 28.03.2017
Poznámka: Distribúcia
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 24.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2022/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č, 0078/2017/P
Distribúcia
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0062/2017/P
Distribúcia
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.05.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0103/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0048/2017/P
Distribúcia
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 24.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0031/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0060/2017/P
Distribúcia
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 24.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0051/2017/P
Distribúcia
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 24.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0035/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom