Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0013/2017/P [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0011/2018/P [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0033/2019/P [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0003/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0066/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 19.03.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0097/2017/P
Distribúcia
Stredoslovenská energetika Obchod, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.11.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0005/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0088/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 08.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0063/2017/P zo dňa 05. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0003/2019/P zo dňa 19. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Pripojenie
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0034/2022/P (PDF)
Dodávka DPI
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 19.03.2018
Poznámka: Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 29.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0008/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 08.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0011/2017/P zo dňa 21. 10. 2016
Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Distribúcia
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 25.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0009/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0067/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 25.06.2018
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 29.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0009/2017/P v znení rozhodnutia č. 0006/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 08.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0105/2017/P v znení rozhodnutia č. 0032/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0087/2017/P (PDF)
Výkup PZ
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 25.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0002/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 25.06.2018
Poznámka: Distribúcia
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0035/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0064/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom