GasTrading, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 21.10.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 29.01.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0013/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 22.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0028/2017/P v znení rozhodnutia č. 0010/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 13.01.2020
Poznámka: Pripojenie
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0028/2017/P zo dňa 10. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0010/2018/P zo dňa 09. 01. 2018 v znení rozhodnutia č. 0011/2019/P zo dňa 22. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0029/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0045/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, Bratislava
Dátum: 29.01.2018
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 22.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0052/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1, Česká republika
Dátum: 01.06.2020
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2022/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0002/2018/P zo dňa 10. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0008/2019/P zo dňa 21. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0011/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0071/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 14.02.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0036/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
Šulekova 2, Bratislava
Dátum: 23.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0039/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: č. 0037/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0004/2018/P zo dňa 21. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P zo dňa 31. 10. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0004/2020/P zo dňa 5. 11. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0022/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 26.02.2018
Poznámka: Distribúcia
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 23.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0015/2017/P v znení rozhodnutia č. 0003/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom