Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0009/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0019/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0018/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 02.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0021/2017/P v znení rozhodnutia č. 0078/2021/P
Preprava
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 06.04.2021
Poznámka: č. 0021/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2017/P zo dňa 17. 08. 2017
Preprava
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 24.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0018/2018/P zo dňa 26. 6. 2018
Distribúcia
Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 09.02.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0043/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 02.02.2021
Poznámka: Distribúcia
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 26.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0059/2017/P zo dňa 02. 12. 2016
Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 26.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0054/2017/P zo dňa 01. 12. 2016
Distribúcia
KSP, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0047/2017/P zo dňa 29. 11. 2016
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0044/2019/P zo dňa 09. 09. 2019
Distribúcia