Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 07.11.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0015/2019/P zo dňa 27. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 05.11.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0037/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0004/2018/P zo dňa 21. 11. 2017 a v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P zo dňa 31. 10. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.10.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0035/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0005/2018/P zo dňa 01.12.2017 a v znení rozhodnutia č. 0025/2018/P zo dňa 25. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 22.10.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0010/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 09.10.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0009/2017/P zo dňa 21. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0006/2018/P zo dňa 11.12.2017 a rozhodnutia č. 0017/2019/P zo dňa 29. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 09.10.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0049/2017/P zo dňa 30. 11. 2016
Distribúcia
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 24.09.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0043/2017/P zo dňa 23. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P zo dňa 08. 11. 2017 a rozhodnutia č. 0004/2019/P zo dňa 19. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 09.09.2019
Poznámka: Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 09.09.2019
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 15.07.2019
Poznámka: Pripojenie
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 26.06.2019
Poznámka: toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0008/2018/P
Distribúcia
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 17.06.2019
Poznámka: Pripojenie
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 29.05.2019
Poznámka: Preprava
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 22.05.2019
Poznámka: Pripojenie
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 14.05.2019
Poznámka: Pripojenie
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 30.04.2019
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 29.04.2019
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 26.02.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0038/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
MFGK Slovakia s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 31.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0102/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 22.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0013/2017/P v znení rozhodnutia č. 0011/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom