Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0013/2017/P [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0011/2018/P [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0033/2019/P [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0002/2018/P zo dňa 10. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0008/2019/P zo dňa 21. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0028/2017/P zo dňa 10. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0010/2018/P zo dňa 09. 01. 2018 v znení rozhodnutia č. 0011/2019/P zo dňa 22. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0031/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0007/2019/P zo dňa 20. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 06.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0014/2017/P v znení rozhodnutia č. 0022/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 06.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0010/2019/P zo dňa 22. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P zo dňa 22. 10. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 06.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0032/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0009/2019/P zo dňa 21. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0033/2017/P v znení rozhodnutia č. 0028/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0022/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0026/2019/P zo dňa 07. 01. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0008/2017/P zo dňa 21. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0016/2019/P zo dňa 29. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 01.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0025/2017/P v znení rozhodnutia č. 0027/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 01.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0040/2017/P v znení rozhodnutia č. 0021/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1
Dátum: 01.06.2020
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2022/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 20.01.2020
Poznámka: Distribúcia
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 13.01.2020
Poznámka: Pripojenie
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: Distribúcia
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 28.11.2019
Poznámka: Distribúcia
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 27.11.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0103/2017/P zo dňa 24. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0023/2018/P zo dňa 29. 10. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 27.11.2019
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0041/2017/P zo dňa 16. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0024/2018/P zo dňa 31. 10. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
Dátum: 27.11.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0030/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0022/2018/P zo dňa 29. 10. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom