PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: ROP
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 03.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 02.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 01.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 31.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 30.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 26.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: PripojenieZverejňované údaje (PDF)
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)