Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 22.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0052/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 22.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0028/2017/P v znení rozhodnutia č. 0010/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 22.11.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0003/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0091/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
Šulekova 2, Bratislava
Dátum: 23.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0039/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 23.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0015/2017/P v znení rozhodnutia č. 0003/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika Obchod, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.11.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0005/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0088/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 29.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0009/2017/P v znení rozhodnutia č. 0006/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 29.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0008/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0035/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0064/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0017/2017/P v znení rozhodnutia č. 0009/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0040/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0026/2017/P v znení rozhodnutia č. 0007/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 17.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0014/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 17.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0027/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 18.12.2018
Poznámka: Distribúcia
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 19.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č 0036/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 07.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0022/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 08.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0033/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 08.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0025/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 10.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0012/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom