Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 19.03.2018
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 19.03.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0097/2017/P
Distribúcia
Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 25.06.2018
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 25.06.2018
Poznámka: Distribúcia
Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 25.06.2018
Poznámka: Distribúcia
Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 03.09.2018
Poznámka: Pripojenie
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 15.10.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0037/2017/P v znení rozhodnutia č. 0004/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 15.10.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0096/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 22.10.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0018/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.10.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0103/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
Dátum: 29.10.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0030/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 31.10.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0041/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 12.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0035/2017/P v znení rozhodnutia č. 0005/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 19.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0020/2017/P v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P
Distribúcia
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 19.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0043/2017/P v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 19.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0063/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 19.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0042/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 20.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0031/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 21.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0002/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 21.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0032/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom