GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 24.08.2017
Poznámka: Pripojenie
MFGK Slovakia s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 16.10.2017
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 24.10.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0023/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0093/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0004/2021/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0004/2021/P-ZR
Distribúcia
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 08.11.2017
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0043/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 09.11.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0032/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0084/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 10.11.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0008/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0069/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 20.11.2017
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0015/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 21.11.2017
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0037/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 01.12.2017
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 11.12.2017
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 14.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0062/2022/P (PDF)
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 14.12.2017
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0026/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 19.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0042/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2022/P (PDF)
Distribúcia
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 09.01.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0017/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 09.01.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0028/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, Bratislava
Dátum: 29.01.2018
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 29.01.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0013/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 14.02.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0036/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 26.02.2018
Poznámka: Distribúcia