TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Distribúcia
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Pripojenie
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 20.12.2016
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 20.12.2016
Poznámka: Distribúcia
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 21.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0017/2022/P (PDF)
Výkup PZ
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: Distribúcia
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 27.12.2016
Poznámka: Distribúcia
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 25.01.2017
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0020/2017/P.
Distribúcia
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0076/2017/P
Distribúcia
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č, 0078/2017/P
Distribúcia
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0048/2017/P
Distribúcia
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0051/2017/P
Distribúcia
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0060/2017/P
Distribúcia
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0062/2017/P
Distribúcia
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 24.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2022/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 28.03.2017
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 30.05.2017
Poznámka: Pripojenie
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 03.07.2017
Poznámka: Pripojenie
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 17.08.2017
Poznámka: Preprava