DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 02.12.2016
Poznámka: Distribúcia
CS CAPITAL, s.r.o.
, Tajov 252
Dátum: 02.12.2016
Poznámka: Distribúcia
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 05.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0003/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0049/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 05.12.2016
Poznámka: Distribúcia
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 05.12.2016
Poznámka: Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 05.12.2016
Poznámka: Distribúcia
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, Bratislava
Dátum: 05.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 06.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 06.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 07.12.2016
Poznámka: Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 09.12.2016
Poznámka: Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 09.12.2016
Poznámka: Distribúcia
GasTrading, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Distribúcia
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Distribúcia
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 13.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 13.12.2016
Poznámka: Distribúcia
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 14.12.2016
Poznámka: Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 16.12.2016
Poznámka: Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 16.12.2016
Poznámka: Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 16.12.2016
Poznámka: Distribúcia