Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 16.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0021/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 16.11.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 23.11.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Your energy, a. s.
Farebná 2475/44, Bratislava
Dátum: 24.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0002/2020/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2020/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 24.11.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 29.11.2016
Poznámka: Distribúcia
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 29.11.2016
Poznámka: Distribúcia
SE Predaj, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0012/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0053/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: Distribúcia
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0093/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0079/2022/P (PDF)
Distribúcia
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0091/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0080/2022/P (PDF)
Distribúcia
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Distribúcia
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Distribúcia
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Distribúcia
CA TRADE, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Distribúcia
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 02.12.2016
Poznámka: Distribúcia
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 02.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0092/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0075/2022/P (PDF)
Distribúcia
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 02.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0094/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0049/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0076/2022/P (PDF)
Distribúcia