HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 31.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0026/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 31.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0100/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0078/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0079/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2022/P (PDF)
Preprava
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 03.11.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 03.11.2016
Poznámka: Pripojenie
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, Bratislava
Dátum: 03.11.2016
Poznámka: Pripojenie
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 10.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0023/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0034/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0035/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 10.11.2016
Poznámka: Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2020/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 10.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0007/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0019/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 10.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0010/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: Distribúcia
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0028/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0070/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0005/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0090/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0022/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0089/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0007/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0092/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0013/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0058/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0004/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
Šulekova 2, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0013/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 16.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0024/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0087/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom