U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 22.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0076/2017/P zo dňa 12. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0090/2017/P zo dňa 20. 02. 2017
Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Distribúcia
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 18.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0025/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0027/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0054/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 22.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0037/2019/P zo dňa 30. 04. 2019
Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0052/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 21.12.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0050/2017/P zo dňa 30. 11. 2016
Distribúcia
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 17.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0015/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 21.12.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0053/2017/P zo dňa 01. 12. 2016
Distribúcia
SE Predaj, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0012/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0053/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 17.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0028/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 18.12.2020
Poznámka: Zmena č. 0051/2017/P zo dňa 30. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0091/2017/P zo dňa 20. 02. 2017
Distribúcia
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0091/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0080/2022/P (PDF)
Distribúcia
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 17.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0019/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom