ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0045/2019/P zo dňa 09. 09. 2019
Distribúcia
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 05.12.2016
Poznámka: Distribúcia
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0018/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0035/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 05.12.2016
Poznámka: Distribúcia
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: PripojenieZverejňované údaje (PDF)
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Distribúcia
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 08.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0069/2017/P v znení rozhodnutia č. 0010/2020/P
Distribúcia
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 05.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0003/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0049/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0106/2017/P (PDF)
Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 08.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0097/2017/P v znení rozhodnutia č. 0015/2018/P
Distribúcia
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 02.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0094/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0049/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0076/2022/P (PDF)
Distribúcia
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 09.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0022/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0026/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 31.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0085/2017/P zo dňa 20. 12. 2016
Distribúcia
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 02.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 23.01.2023
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 09.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0040/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom