TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 26.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0054/2017/P zo dňa 01. 12. 2016
Distribúcia
GasTrading, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 01.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 14.01.2022
Poznámka: Distribúcia
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 26.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0059/2017/P zo dňa 02. 12. 2016
Distribúcia
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Distribúcia
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 31.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 30.12.2021
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 02.02.2021
Poznámka: Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 09.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 30.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 28.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0020/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0044/2021/P (PDF)
Distribúcia
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0075/2017/P zo dňa 12.12.2016
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 09.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 26.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0013/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KSP, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0047/2017/P zo dňa 29. 11. 2016
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 22.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0033/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0028/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom