SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 21.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0017/2022/P (PDF)
Výkup PZ
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 29.03.2022
Poznámka: Pripojenie
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 20.12.2016
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Distribúcia
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 20.12.2016
Poznámka: Distribúcia
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: PripojenieZverejňované údaje (PDF)
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0105/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Distribúcia
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 20.01.2022
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 19.01.2022
Poznámka: Distribúcia
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Pripojenie
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 18.01.2022
Poznámka: Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 16.12.2016
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)