HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 07.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0022/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 10.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0007/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0019/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 15.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0042/2017/P zo dňa 16. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0006/2019/P zo dňa 19. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 19.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č 0036/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 12.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0035/2017/P v znení rozhodnutia č. 0005/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 03.11.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Pripojenie
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
Šulekova 2, Bratislava
Dátum: 15.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0039/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0013/2019/P zo dňa 23. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 18.12.2018
Poznámka: Distribúcia
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 31.10.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0041/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 03.11.2016
Poznámka: Pripojenie
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Pripojenie
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 12.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0009/2017/P zo dňa 21. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0006/2018/P zo dňa 11. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0017/2019/P zo dňa 29. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0001/2020/P zo dňa 9. 10. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 17.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0027/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.10.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0103/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, Bratislava
Dátum: 03.11.2016
Poznámka: Pripojenie