Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 27.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0103/2017/P zo dňa 24. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0023/2018/P zo dňa 29. 10. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0007/2020/P zo dňa 27. 11. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 14.05.2019
Poznámka: Pripojenie
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 10.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0103/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 27.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0030/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0022/2018/P zo dňa 29. 10. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0008/2020/P zo dňa 27. 11. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 30.04.2019
Poznámka: Distribúcia
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0004/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 10.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0030/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 23.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0038/2017/P v znení rozhodnutia č. 0035/2019/P br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2021/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 29.04.2019
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0013/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0058/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0027/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0034/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 19.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0018/2019/P zo dňa 05. 12. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 26.02.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0038/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0005/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0090/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0016/2017/P (PDF)
Dodávka DPI