PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 04.12.2020
Poznámka: Distribúcia
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 26.06.2019
Poznámka: toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0008/2018/P
Distribúcia
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 16.11.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: ROP
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Distribúcia
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 11.11.2020
Poznámka: Distribúcia
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 17.06.2019
Poznámka: Pripojenie
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 16.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0024/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0087/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 10.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0041/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0015/2019/P zo dňa 27. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0005/2020/P zo dňa 07. 11. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 29.05.2019
Poznámka: Preprava
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 16.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0021/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 10.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0031/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 27.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2017/P v znení rozhodnutia č. 0029/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 22.05.2019
Poznámka: Pripojenie
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
Šulekova 2, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0013/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 10.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 18.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0037/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom