Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 29.11.2016
Poznámka: Distribúcia
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 16.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0059/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 09.09.2019
Poznámka: Distribúcia
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 24.11.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
FORGAS spol. s r.o.
Mlynská 1323, Smižany
Dátum: 12.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 07.12.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0020/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P zo dňa 25. 01. 2017 a rozhodnutia č. 0005/2019/P zo dňa 19. 11. 2018
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 09.09.2019
Poznámka: Distribúcia
Your energy, a. s.
Farebná 2475/44, Bratislava
Dátum: 24.11.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0002/2020/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2020/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 12.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0076/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 08.12.2020
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 15.07.2019
Poznámka: Pripojenie
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 23.11.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 12.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Pripojenie
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 04.12.2020
Poznámka: Distribúcia
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 26.06.2019
Poznámka: toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0008/2018/P
Distribúcia