ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 14.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0062/2022/P (PDF)
Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 09.11.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0032/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0084/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0004/2021/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0004/2021/P-ZR
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 27.09.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 24.10.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0023/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0093/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 15.08.2023
Poznámka: PripojenieZverejňované údaje (PDF)
MFGK Slovakia s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 16.10.2017
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
A2 EXIM, spol. s r.o.
Trnavská cesta 1033 , Leopoldov
Dátum: 18.08.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 24.08.2017
Poznámka: Pripojenie
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 17.08.2017
Poznámka: Preprava
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 02.05.2023
Poznámka: PripojenieZverejňované údaje (PDF)
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 03.07.2017
Poznámka: Pripojenie
CHEMES distribúcia, s. r. o.
Chemlonská 1 , Humenné
Dátum: 21.03.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 30.05.2017
Poznámka: Pripojenie
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 08.03.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 28.03.2017
Poznámka: Distribúcia
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 23.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 24.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2022/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 21.02.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č, 0078/2017/P
Distribúcia