innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0022/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0089/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 14.01.2019
Poznámka: Distribúcia
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2020/P zo dňa 01. 06. 2020
Dodávka zraniteľným odberateľom
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Distribúcia
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 03.01.2023
Poznámka: Výkup PZ
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0007/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0092/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 14.01.2019
Poznámka: Distribúcia
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0041/2017/P zo dňa 16. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0024/2018/P zo dňa 31. 10. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P zo dňa 27. 11. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Distribúcia
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 13.02.2023
Poznámka: PrepravaZverejňované údaje (PDF)
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 15.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0105/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
KSP, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 16.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0017/2017/P v znení rozhodnutia č. 0009/2018/P v znení rozhodnutia č. 0020/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Distribúcia
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0028/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0070/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 22.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0013/2017/P v znení rozhodnutia č. 0011/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 16.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0018/2017/P v znení rozhodnutia č. 0002/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
Šulekova 2, Bratislava
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0039/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)