PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Distribúcia
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 15.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0105/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
KSP, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 16.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0017/2017/P v znení rozhodnutia č. 0009/2018/P v znení rozhodnutia č. 0020/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0028/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0070/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 22.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0013/2017/P v znení rozhodnutia č. 0011/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 16.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0018/2017/P v znení rozhodnutia č. 0002/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
Šulekova 2, Bratislava
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0039/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: Distribúcia
MFGK Slovakia s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 31.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0102/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 19.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0027/2017/P zo dňa 10. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0023/2019/P zo dňa 17. 12. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0016/2017/P (PDF)
Dodávka DPI
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 14.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0005/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0090/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 26.02.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0038/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 19.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0018/2019/P zo dňa 05. 12. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0027/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0034/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 15.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0013/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0058/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 29.04.2019
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom