Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 10.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0007/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0019/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 07.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0022/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
MFGK Slovakia s. r. o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0102/2017/P zo dňa 16. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0034/2019/P zo dňa 31. 01. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 10.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0023/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0034/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0035/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 08.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0025/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 13.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0043/2017/P zo dňa 23. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P zo dňa 08. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0004/2019/P zo dňa 19. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0046/2019/P zo dňa 24. 09. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 10.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0010/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 08.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0033/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0096/2017/P v znení rozhodnutia č. 0021/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
FORGAS spol. s r.o.
Mlynská 1323, Smižany
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 10.11.2016
Poznámka: Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2020/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 10.01.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0012/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 14.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0035/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0005/2018/P zo dňa 01.12.2017 v znení rozhodnutia č. 0025/2018/P zo dňa 25. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0047/2019/P zo dňa 30. 10. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 03.01.2023
Poznámka: PripojenieZverejňované údaje (PDF)