Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 25.06.2018
Poznámka: Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0026/2017/P v znení rozhodnutia č. 0007/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 08.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0017/2018/P zo dňa 26. 06. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Pripojenie
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka DPI
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 31.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0089/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0044/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0072/2022/P (PDF)
Distribúcia
Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 03.09.2018
Poznámka: Pripojenie
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0017/2017/P v znení rozhodnutia č. 0009/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 09.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0036/2017/P v znení rozhodnutia č. 0013/2018/P v znení rozhodnutia č. 0025/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 31.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0100/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0078/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0079/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0068/2022/P (PDF)
Preprava
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 15.10.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0096/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0040/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 12.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0015/2017/P v znení rozhodnutia č. 0003/2018/P a v znení rozhodnutia č. 0014/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Distribúcia
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 31.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0026/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
Dátum: 29.10.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0030/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 17.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0014/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom