KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0034/2022/P (PDF)
Dodávka DPI
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 19.03.2018
Poznámka: Distribúcia
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 29.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0008/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 08.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0011/2017/P zo dňa 21. 10. 2016
Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Distribúcia
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 25.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0009/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0067/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 25.06.2018
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 29.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0009/2017/P v znení rozhodnutia č. 0006/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 08.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0105/2017/P v znení rozhodnutia č. 0032/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0087/2017/P (PDF)
Výkup PZ
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Príloha k rozhodnutiu číslo 0017/2023/P [pdf, nové okno]Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 25.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0002/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 25.06.2018
Poznámka: Distribúcia
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 05.12.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0035/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0064/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 08.10.2020
Poznámka: zmeny rozhodnutia č. 0026/2017/P zo dňa 10. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0007/2018/P zo dňa 14. 12. 2017 a v znení rozhodnutia č. 0019/2019/P zo dňa 5. 12. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Pripojenie
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 26.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0009/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom